องค์กรของเรา

หมู่บ้านสวนมอน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 ประเทศไทย

+66877538080

จุดประสงค์

         องค์กรที่เข้มแข็งต้องมีคนที่มีความสามารถมาช่วยชุมชนจึงจะดีที่สุด  เราเพิ่งเริ่มต้นองค์กรและจุดประสงค์ของเราเน้นในเรื่องการให้ชาวบ้านมีชีวิตที่ดีขึ้น นั่นคือ การสร้างอาชีพที่ดี เหมาะสม และเน้นในด้านสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเพศหญิง และ LGBQ ซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอทั้งทางร่างกายและ หรือ จิตใจ  หากได้มีชีวิต อาชีพ สุขภาพ สิ่งของอำนวยความสะดวกที่เป็นสาธารณะ เช่น ถนนลาดยาง ลาด คอนกรีต  ไฟตามทาง สวนสาธารณะ สวนหย่อม เป็นต้น  คาดว่าอะไรจะดีขึ้น และมั่นใจว่า ผู้หญิง ผู้ชายหรือ LGBQ จะมี “ความสุขที่แท้จริง”นั่นคือจุดประสงค์ของเรา<br>อย่างไรก็ตามเราเริ่มต้นที่หมู่บ้านสวนมอน ต.ท่าพระ จ.ขอนแก่น เป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้ก่อตั้ง พื้นเพ รากเง้าเป็นคนที่นี่แต่ไปเติบโตที่ ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร  แต่กลับมาใช้ชีวิตหลังจากบิดาเกษียณอายุราชการเพราะมีที่ดินอยู่ที่นี่   เมื่อมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วจึงรู้ว่ามีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน เราจึงคิดอยากทำสิ่งที่แปลกใหม่เพื่อให้ชุมชมมีชีวิตที่มั่นคง  เราไม่ต้องการโครงการที่ฉาบฉวย โครงการที่ละทิ้ง โครงการที่ไม่สานต่อจนสำเร็จ หรือโครงการที่แค่ต้องการงบมาเพื่อให้สรุบงบประมาณรายปีแล้วสม่ำสมอทุกปี  ดังนั้นท่านที่สนใจจะสนับสนุนโครงการขององค์กรต้องพิจารณาดีดีก่อน เราต้องการอะไรหลายอย่างประกอบ ทั้ง ผู้ชำนาญเฉพาะทาง นักวางแผน นักให้ทุน ผู้แนะแนว ผู้เสนอโครงการดีๆ เป็นต้น  คาดหวังไว้ว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆในหมู่บ้านชานเมืองจะสามารถต่อยอดกระจายไปสู่ชุมชนอื่น <br> ขอให้คุณงามความดีที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะทำส่งผลให้ข้าพเจ้าได้พบแต่กัลยาณมิตร  เพื่อนที่จริงใจ เพื่อนที่แท้ทรู เพื่อนที่หวังผลตอบแทนแต่แสดงออกมาอย่างชัดเจนมิใช่เล่ห์เลี่ยม อุบายเพราะบางท่านเข้ามาเพื่อต้องการผลตอบแทน แต่เราก็ต้องคุยกันให้เข้าใจชัดเจนเพื่อองค์กร  ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้ว  และหากท่านใดสนใจเข้าร่วมกลุ่ม หรืออยากให้ทุนสนับสนุนองค์กรติดต่อมาที่ Line :kingphaka  บอกไว้ก่อนว่าเราเพิ่งเริ่มนะคะโครงการยังไม่มีชัดเจนแต่เรามาคุยกันได้  ที่เห็นๆคือเราเห็นเรื่องความลำบากของชาวบ้านและรู้ว่าอะไรควรมอบให้แก่เขา

โทร

0877538080
+66877538080

อีเมล

iisansociety@gmail.com
office@isansociety.com

เยี่ยมเยียนเรา

บ้านโมเดิร์นสีขาวริมคลองชลประทาน ม.สวนมอน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260 ประเทศไทย